Välkommen till KA Ekstedt Konsult AB

Välkommen till KA Ekstedt Konsult AB

Vi har mer än 30 Års erfarenhet av projektering och byggande. Som teknikkonsult erbjuder vi tjänster med hög kvalitet och kreativitet. Våra specialiteter är geoteknik och grundläggning.

Nyproduktion

  • Grundläggningsförslag

Befintlig byggnad

  • Skadeutredning
  • Åtgärdsförslag

Pågående produktion

  • Granskning av byggnadshandlingar
  • Granskning av produktion
    - Kvalitetssyfte
    - Funktion

Om Företaget

Vår affärsidé är att med kreativitet, kunskap och erfarenhet bidra till kostnadseffektiva lösningar.

Målgruppen för våra kunder är byggherrar, fastighetsbolag, konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag. Det kan vara privatpersoner och upp till stora entrepenadsföretag.
 


Kalle Ekstedt har mer än 30 års erfarenhet