Våra projekt

Vi har mer än 30 Års erfarenhet av projektering och byggande. Som teknikkonsult erbjuder vi tjänster med hög kvalitet och kreativitet. Våra specialiteter är geoteknik och grundläggning.

Detta är några exempel på våra uppdrag

  Grundbevarande projekt
  Kv Pilen, Stockholm
  Kv Duvan, HSB 811 Uppsala
  Geotekniskt beställarstöd
  Skadeutredning kv Blenda, Uppsala. Uppsalahem
  Arkitekttävling Hornsplan 10, Stockholm. Studio 1:11 Arkitekter.
   
   
  Kvalitetsstöd  och besiktning
  Kv Gångaren Stockholm, Skanska
  Kv Klassföreståndaren, Stockholm, Skanska
  Kv Tvärslån Högdalen, Stockholm, SBC
  Svea 17 + 18, Stockholm, SBC
  Kvalitetsansvar enl PBL kv fjärdingen Uppsala. Om och tillbyggnad.
  Villatillbyggnader och ny produktion. Nacka, Uppsala, Enskede, Burvik mfl.